Klempířské práce

Zajišťujeme kompletní klempířské práce ze všech dostupných klempířských materiálů a barev, které doladí celkový vzhled objektu.

Provádíme veškeré klempířské práce:

  • montáž okapů, žlabů, svodů
  • montáž všech druhů plechových krytin
  • oplechování střech
  • montáž klempířských prvků na přání zákazníka
  • montáž parapetů, lemování, lišt, římsy, okapnice
  • montáž závětrných lišt, omítkové lišty, přítlačné lišty
  • oplechování atik
  • zajistíme veškeré klempířské práce historických objektů

Klempířské práce musí splňovat svůj účel a tím je hlavně bezpečný odtok vody ze střechy. Proto je zapotřebí, aby svou práci odvedl opravdový odborník, který byl řádně proškolen a provedl klempířské práce tak, aby do střechy nezatékalo.